Home > News
Odvija se je srečanje voditeljev G20 v mestu Hangzhou
Predsednik Xi Jinping je imel kot gostitelj srečanja uvodni nagovor

2016-09-05

vir: Renminwang, en.people.cn

Četrtega septembra se je v mednarodnem kongresnem centru mesta Hangzhou začelo enajsto srečanje voditelji skupine držav G20. Predsednik države Xi Jinping je imel kot gostitelj srečanja uvodni nagovor, v katerem je poudaril, da mora skupina G20 ob soočenju s trenutnimi izzivi ohraniti stik s časom, združevati znanje s prakso, skupno tako ustvarjati, kot tudi uživati plodove dela in v skupnem čolnu prečkati reko, da bi s tem zagotovila okvirno smer za stabilnost svetovne ekonomske blaginje, spodbujala moč globalne ekonomije ter trajnostne, vključujoče in stabilne rasti.

Ob treh popoldan so voditelji držav skupine G20, voditelji držav častnih gostji ter odgovorni pri relevantnih svetovnih organizacijah, drug za drugim prišli na prizorišče, predsednik Xi Jinping pa se je kot gostitelj z njimi rokoval in jih pozdravil. Kmalu za tem je sledilo skupinsko fotografiranje.

Ob tretji uri in trideset minut je Xi Jinping z udarom z lesenim kladivom razglasil začetek srečanja.

Xi Jinping je v uvodnem nagovoru izpostavil, da generalno gledano svetovna ekonomija trenutno sicer ohranja trend okrevanja, a se sooča z nezadostnim zagonom rasti, ne vitalnim povpraševanjem, nenehnimi pretresi na finančnih trgih, nadaljevanjem recesije na področju mednarodnega trgovanja in investicij ter številnimi drugimi nevarnostmi in izzivi. Mednarodna skupnost od skupine G20 veliko pričakuje in postavlja veliko upanje na tokratno srečanje. Upa, da bo lahko srečanje v mestu Hangzhou predpisalo recept, ki bo svetovno ekonomijo pognal na pot močne, trajnostne, vključujoče in uravnotežene rasti.

V zvezi z odgovori na izzive, s katerimi se trenutno sooča svetovna ekonomija, je Xi Jinping izpostavil pet stališč.

Prvič. Potrebno je okrepiti koordinacijo makro politik ter usklajeno pospeševati svetovno ekonomsko rast ter ohranjati finančno stabilnost.

Drugič. Potrebno je prenoviti metode in najti energijo za razvoj. Regulirati je potrebno način razmišljanj o politiki, doseči enak poudarek tako pri obravnavi kratkoročnih in srednje do dolgoročnih politik kot tudi pri upravljanju povpraševanja in reformah na strani ponudbe.

Tretjič. Izpopolniti je potrebno globalno ekonomsko upravljanje, nenehno izboljševati mednarodni monetarni sistem, optimizirati upravne strukture mednarodnih finančnih institucij, dovršiti globalno finančno varnostno mrežo in dvigniti odpornost svetovne ekonomije na nevarnosti.

Četrtič. Zgraditi je potrebno svetovno ekonomijo odprtega tipa in nadaljevati s pospeševanjem enostavnih in svobodnih investicij v trgovino. Strogo se je potrebno držati obljube, da ne bo prihajalo do uveljavljanja novih protekcionističnih ukrepov, okrepiti koordinirano sodelovanje pri investicijskih politikah in izvajati realistične ukrepe za spodbujanje rasti trgovine.

Petič. Implementirati je potrebno agendo 2030 za trajnostni razvoj in promovirati vključujoči razvoj. Letos je bil razvoj postavljen na osrednje mesto agende skupine G20. Sprejeta je bila skupna obljuba o zavzeti implementaciji agende 2030 za trajnostni razvoj ter hkrati formuliran akcijski načrt. S podporo industrializacije, pa tudi drugačno podporo Afriki in najbolj nerazvitim državam, naj bi zmanjšali neenakopravnost in neuravnoteženost v svetovnem razvoju in prebivalcem vseh držav omogočili uživanje plodov ekonomske rasti.

Xi Jinping je poudaril, da skupina G20 prevzema težo pričakovanj vseh držav sveta, kar je ogromno poslanstvo. Trdno je potrebno delati na konsolidaciji skupine G20 in zagotoviti okvirno smer za razcvet in stabilnost svetovne ekonomije. Najprej je potrebno biti v teku s časom in razviti sposobnost prilagajanja. Na podlagi potreb svetovne ekonomije je potrebno prilagajati smer lastnega razvoja in nato na krizo odgovoriti z obratom k dolgoročnim mehanizmom upravljanja. Drugič. Potrebno je združiti znanje s prakso in začeti s pragmatičnim delovanjem. Letošnji akcijski načrt, ki temelji na trajnostnem razvoju, zelenem financiranju, preprečevanju korupcije in podobnih področjih, je treba temeljito izpeljati. Tretjič. Potrebno je zagotoviti skupno ustvarjanje in skupno uživanje sadov dela in vzpostaviti platformo za sodelovanje. Pozorno je treba prisluhniti vsem državam, še posebej državam v razvoju, s čimer bo delo skupine G20 še bolj vključujoče in še bolj sposobno odzvati se na želje prebivalcev vseh držav. Četrtič. Reko je potrebno prečkati v istem čolnu in razviti duh partnerstva, ter se tako prebiti čez divje valove svetovne ekonomije. Na tak način bo mogoče odpreti povsem nov koridor za prihodnji razvoj. Pričakujemo, da bo srečanje v mestu Hangzhou lahko uresničilo spodbujanje rasti svetovne ekonomije, okrepilo mednarodno ekonomsko sodelovanje in v tek pognalo razvojne cilje skupine držav G20.

Kmalu za tem se je začela odvijati prva faza konference. Sodelujoči voditelji so se lotili točke na agendi, naslovljene »okrepitev koordinacije politik in inovativni modeli rasti«, ter si izmenjali mnenja in dosegli pomembna skupna stališča. Sodelujoči voditelji so si enotni, da je okrepitev koordinacije makroekonomskih politik izrednega pomena, ter da so inovativni modeli rasti absolutno nujni in vredni izpeljave.

<Suggest To A Friend>
  <Print>