Home > News
Veličastnost medkulturne izmenjave

2016-09-22

Povzetek prvega mednarodnega kulturnega sejma svilne poti v Dunhuangu

September. Več kot tisoč petsto gostov iz 86 držav ter petih mednarodnih in lokalnih organizacij se je zbralo v Dunhuangu na otvoritvi prvega mednarodnega kulturnega sejma svilne poti. Gre dogodek, kjer država z velikim samozavedanjem lastne kulture podarja svetu kulturno raznolikost. Gre za simfonijo med veliko državo, katere vpliv nezadržno raste in svetom.

Prejemnik Nobelove nagrade za literaturo Mo Yan je na vzporednem kulturnem forumu povedal, da je svilna pot pot vzajemnega učenja in vzajemne izmenjave izkušenj. Izmenjava ima izredno velik pomen za napredek človeštva in harmonije med narodi. Logotip tokratnega kulturnega sejma sta prepletajoča se trakova svile v obliki kitajske pismenka 文, ki pomeni kulturo. Logotip simbolizira tako korak, ki ga je Kitajska kultura naredila k svetu, kot tudi globoko medsebojno prepletanje med vzhodno in zahodno kulturo.

»Pet barv blesti in se vzajemno dopolnjuje, osem tonov zveni in se med seboj usklajuje.« Kulturni sejem v Dunhuangu ima za glavni moto »spodbujanje medkulturne izmenjave in skupno načrtovanje razvoja«. Poleg osrednje konference je organiziranih še pet vzporednih forumov specifičnih področji, katerih namen je spodbuditi kulturno izmenjavo na visokem nivoju ter sodelovanje med ljudstvi in vladami v državah vzdolž poti. Predsednik izvršilnega odbora sekretariata pri Svetu za vzajemno sodelovanje in zaupanje Azije Gong Jianwei je izrazil prepričanje, da je poglobljena izmenjava na področjih znanosti, umetnosti, ekonomije, literature in drugih področjih ter vzajemno učenje in vzajemna refleksija med državami vzdolž »enega pasu in ene poti« naloga, ki nam jo je podala zgodovina in jo narekuje današnji čas, najmočnejšo vez pa predstavlja prav kultura.

V času konference je v Dunhuangu po dva tisoč letih luč sveta ugledalo več kot osem tisoč petsto kulturnih in historičnih artefaktov iz območja šestdesetih držav vzdolž »enega pasu in ene poti«. Kot častna gostja je Francija postavila razstavo »Kulturno potovanje, očarljiva Francija«, kjer je bila razstavljena pozlačena kredenca iz časa Ludvika XIV in več kot štiristo drugih kosov dragocenih umetnin. Francoski ambasador na Kitajskem je povedal: »Svilna pot je pomenila kulturno povezavo med Francijo in Kitajsko, kot tudi Srednjo Azijo. Budizem, konfucianizem, pa tudi islamska in judovska kultura so na poti našli prostor za kulturni dialog.«

Plesna predstava klasičnega baleta »Ob svilni poti« v novi izvedbi iz leta 2016 je z inovativnimi odrskimi prijemi oživila spomine svilne poti in izničila distanco med zgodovino in sedanjostjo ter povezala srce Kitajske in sveta.

Predsednica nepalskega parlamenta Onsari Gharti Magar je povedala, da Nepal občuduje kulturni sejem v Dunhuangu, ki je postavil svetovni oder za kulturno izmenjavo in ponudil dragoceno priložnost za trgovinsko sodelovanje. Profesor Shanghaiske fakultete za promet Hu Huilin meni, da je kulturni sejem v Dunhuangu deležen tako pozitivnega mednarodnega odziva zato, ker Kitajska promovira globalne skupne gene, sestavljene iz mednarodnih obzorji in kulturo Dunhuanga. Na tak način bo sejem pri državah vzdolž svilne poti spodbudil željo, da bodo presegale same sebe in širokosrčno gledale na svet.

Kitajska je v času konference podpisala več kot deset dogovorov o sodelovanju, med drugim z Odborom za kulturni turizem pri evropskem parlamentu, s Kitajsko-evropskim odborom za kulturni turizem »en pas, ena cesta«, z Ministrstvom za kulturo Tadžikistana, z mongolsko provinco Govi-Altai, z ameriškim raziskovalnim inštitutom Getty, z angleško univerzo Oxford in drugimi. Predstavnik francoske vlade in nekdanji francoski premier Raffarin je povedal: »Francija je drugi največji kitajski trgovski partner v Evropski uniji, obstajajo pa še številna druga področja sodelovanja z velikim potencialom, predvsem na področju kulture in turizma.«

Na seminarju namenjenemu promociji kulturne industrije so znana podjetja iz enaindvajsetih provinc in mest Kitajske, Rusije in Singapurja sodelovala pri svečanem podpisu pogodb o sodelovanju in jih podpisala 89.

Kultura je znanilec poživljanja in preroditve. Mednarodni kulturni sejem v Dunghuangu z »Deklaracijo iz Dunhuanga« svetu podaja sledeče vrednote: vztrajanje pri kulturni raznolikost, enakopravnosti in tolerantnosti; varovanje podajanja kulturne in zgodovinske dediščine vseh držav; okrepitev dialogov in sodelovanja na področju kulture na vseh nivojih; promocija sodelovanja na področju kulturne trgovine in kulturne industrije; zgraditi zeleno svilno pot, zdravo svilno pot, pametno svilno pot, svilno pot miru. S temi vrednotami nam bo sigurno uspelo sprejeti bogato življenjsko energijo antične svilne poti ter »en pas in eno pot«, ki temelji na blaginji in miru, od načrtov popeljati v realnosti, v ljudska srca in v prihodnost.

<Suggest To A Friend>
  <Print>