Home > News
V osmih dneh preko Azije in Evrope.Kakšna so stališča Li Keqianga ob uradnem obisku štirih držav?

2016-11-02

Šanghajska organizacija za sodelovanje (Shanghai Cooperation Organisation) načrtuje prednostne naloge na področju regijskega sodelovanja.

Odnosi med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope se poglabljajo in postajajo vedno bolj pragmatični. Načrtujejo se novi koraki razvoja.

Redni srečanji med predsednikoma vlad Kitajske in Kazahstana ter Kitajske in Rusije obrodili praktične sadove.

Med drugim in devetim novembrom bo premier Li Keqiang uradno obiskal Kirgizistan in se udeležil petnajste konference državnih voditeljev (predsednikov vlad) članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Biškeku; uradno obiskal Kazahstan ter se udeležil tretjega rednega srečanja predsednikov vlad Kitajske in Kazahstana v Astani; uradno obiskal Latvijo in se udeležil petega srečanja med voditelji Kitajske in voditelji držav srednje in vzhodne Evrope v Rigi; uradno obiskal Rusijo in se udeležil enaindvajsetega srečanja predsednikov vlad Kitajske in Rusije v Sankt Peterburgu.

Li Keqiang se bo v potovanju preko Azije in Evrope, ko bo v osmih dneh obiskal štiri države, udeležil bogate palete aktivnosti in pojasnil številna stališča. Strokovnjaki za mednarodne odnose pojasnjujejo, da bo imel tokratni obisk velik pomen in globok vpliv na poglabljanje odnosov med Kitajsko in obiskanimi državami, ter okrepil povezovanje in sodelovanje med Azijo in Evropo.

Krepitev sodelovanja med Kitajsko in Kirgizistanom na področju proizvodnje.

Pisanje novega poglavja Šanghajske organizacije za sodelovanje.

Na povabilo premiera Kirgizistana Sooronbaza Jeenbekova se bo kitajski premier Li Keqiang drugega septembra udeležil uradnega obiska Kirgizistana. Podminister Ministrstva za zunanje zadeve Li Huilai je izpostavil, da Li Keqiang tokrat prvič obiskuje Kirgizistan ter da gre za izredno pomembno srečanje na visokem nivoju med Kitajsko in Kirgizistanom.

Li Huilai je poudaril, da je Kirgizistan prijateljska sosedska država in kitajski strateški partner. V času obiska bo premier Li Keqiang skupaj z voditelji Kirgizistana poskušal poglobiti dvostranske odnose v novih okoliščinah, spodbuditi sodelovanje pri skupni izgradnji "enega pasu in ene poti", poglobiti sodelovanje med državama na področju ekonomije, varnosti in drugih družbenih vprašanj ter izmenjati stališča glede najpomembnejših mednarodnih in regijskih vprašanj.

Poleg tega se bo premier Li Keqiang v času obiska udeležil petnajste konference predsednikov vlad držav članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Kirgizistanski prestolnici Biškeku. Direktor raziskovalnega centra Šanghajske organizacije za sodelovanje Kitajskega raziskovalnega inštituta za mednarodna vprašanja Chen Yurong je izpostavil, da bo jedro tokratnega srečanja promocija ekonomskega sodelovanja. Celostna poglobitev sodelovanja na ekonomskem področju bo tako dosegla novo, še bolj pragmatično stopnjo.

Ob tokratnem srečanju naj bi bilo objavljena skupna izjava, premiera obeh držav pa bosta ratificirala tudi prvo serijo ukrepov za obdobje med letoma 2017 in 2021 Šanghajske organizacije za sodelovanje. Seznam ukrepov vključuje osemintrideset točk, ki pokrivajo sedem glavnih področji, in bodo služili kot vodilo za delovanje Šanghajske organizacije za sodelovanje v naslednjih petih letih.

Spodbujanje strateškega povezovanja med Kitajsko in Kazahstanom.

Odpiranje novih aspektov "enega pasu in ene poti".

Po dveh letih bo premier Li Keqiang ponovno obiskal Kazahstan in s tem odrazil visok nivo odnosov med Kitajsko in Kazahstanom ter globoko strateško medsebojno zaupanje. Obisk bo namenjen pregledu in urejanju razmer na vseh področjih sodelovanja med državama, promociji konkretnega sodelovanja s poudarkom na nemotenem poteku na področju proizvodnje, ter poglobljenemu usklajevanju na področju za obe državi relevantnih mednarodnih in regijskih vprašanj in povečanju harmonizacije in vzajemne podpore pri mednarodnih vprašanjih. Obe strani bosta podpisali dokumente o sodelovanju na področju trgovine, financ, energetskih virov in drugih področjih.

Redna srečanja predsednikov vlad Kitajske in Kazahstana so pomemben mehanizem za poglabljanje odnosov med državama. Marca 2013 sta se na prvem srečanju obe strani strinjali, da bo srečanje potekalo enkrat na dve leti in sicer izmenično, enkrat v Kazahstanu drugič na Kitajskem. V primeru posebnih potreb je predvidena tudi možnost organizacije izrednih srečanj. Premiera obeh držav se tako pogosto srečujeta, kar vzdržuje visoko stopnjo razvoja celostnega strateškega partnerstva med državama.

Chen Yurong poudarja, da so dosežki na področju ekonomskega sodelovanja med državama izjemni in nudijo dober zgled za sodelovanje na področju proizvodnje znotraj okvirov Šanghajske organizacije za sodelovanje ter za poglobitev številnih drugih področjih ekonomskega sodelovanja.

Prvi uradni obisk Latvije.

Promocija trajnostnega razvoja v okviru sodelovanja 16 + 1.

Na povabilo latvijskega predsednika Marisa Kučinskisa bo Li Keqiang tokrat obiskal Latvijo ter sodeloval na petem srečanju voditeljev držav vrha 16 + 1.

Podminister Ministrstva za zunanje zadeve Liu Haixing je izpostavil, da premier Li Keqiang tokrat prvič uradno obiskuje Latvijo, kar ima velik pomen na poganjanje razvoja dvostranskih odnosov. V okviru tokratnega srečanja bosta obe strani znotraj izvajanja projekta "en pas in ena pot" poglabljali konkretno sodelovanje in poskušali doseči soglasje o sodelovanju na področju proizvodnje, medkulturne izmenjave in drugih področjih.

Premier Li Keqiang se bo udeležil vrha voditeljev držav 16 + 1 v latvijski prestolnici Rigi. Liu Haixing meni, da je tokratno srečanje zelo pomembna diplomatska poteza Kitajske v odnosu do Evrope in je najpomembnejši dogodek v okviru 16 + 1 v letošnjem letu, ki bo imel velik pomen na področju sodelovanja med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope, na področju izgradnje "enega pasu in ene poti" na območju srednje in vzhodne Evrope ter na celostnem področju strateškega partnerstva med Kitajsko in Evropo.

Glavna tema tokratnega srečanja bo "vzajemna povezanost, kreativnost, harmoničnost in sodelovanje". Li Keqiang se bo udeležil okrogle mize voditeljev držav vrha 16 + 1; otvoritvene slovesnosti šestega trgovinskega foruma med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope, kjer bo imel osrednji govor; pričal bo podpisu sporazumov o sodelovanju med šestnajstimi državami in Kitajsko ter se udeležil dvostranskih srečanj z voditelji držav srednje in vzhodne Evrope. Ob tokratnem srečanju voditeljev bosta objavljena tudi dva dokumenta o doseženih rezultatih.

V zvezi z izbiro Latvije za organizacijo petega srečanja voditeljev držav vrha 16 +1 je Liu Haixing povedal, da je bilo to izglasovano že na lanskem vrhu 16 + 1 v kitajskem mestu Suzhou, z namenom boljše integracije baltskih držav v povezavo 16 + 1 ter z namenom bolj uravnoteženega razvoja povezave 16 +1, ki bo prineslo še boljše rezultate. Kitajska stran je prepričana, da bo ob skupnem naporu Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope srečanje v Rigi prineslo bogate plodove ter povezavi 16 +1 priskrbelo nove moči in pomenilo nov doprinos k celostnim odnosom med Evropo in Kitajsko.

Rezultati rednih srečanj bogati.

Spodbujanje konkretnega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko na vseh področjih.

Li Keqiang se je odzval vabilu ruskega premiera Medvedjeva in se udeležil uradnega obiska Rusije in enaindvajsetega rednega srečanja med kitajskimi in ruskimi predsedniki vlad.

Li Huilai je povedal, da Rusija in Kitajska druga drugi predstavljata najpomembnejšo celostno partnerico na področju strateškega sodelovanja. Kitajsko-ruski odnos strateškega partnerstva bo še naprej ohranjal razvoj na najvišjem nivoju. Dvostranska srečanja na visokem nivoju so zelo pogosta, vzajemno politično zaupanje pa se neprestano poglablja. V mednarodnih in lokalnih zadevah državi ohranjata tesno strateško partnerstvo, bogati pa so tudi plodovi konkretnega sodelovanja na najrazličnejših področjih. Ob trudu obeh strani se povečuje trgovanje med državama, državi pa sta uresničili tudi sodelovanje na velikih strateških projektih na področju investicij, naravnih virov, hitre železnice, letalske industrije, vesoljskih poletov, izgradnje infrastrukture, razvoja daljnega vzhoda in drugih področjih. Kitajska in Rusija zavzeto podpirata povezovanje pri razvojnih projektih posamezne države ter izgradnjo "enega pasu in ene poti" kot strukture za ekonomsko zavezništvo med Evropo in Azijo, ki bo omogočala revitalizacijo skupnega razvoja obeh držav ter nudila priložnosti za poglobitev ekonomskega sodelovanja znotraj regije.

Premiera bosta podpisala tudi uradno sporočilo enaindvajsetega rednega srečanja, kot tudi številne sporazume o sodelovanju med vladama in med podjetji na področju trgovine, investicij, naravnih virov, vesoljskih poletov, kmetijstva, carine, izobraževanja, medijev in drugih področjih.

Li Huilai je v imenu kitajske strani izrazil pričakovanje, da bo tokratno srečanje uresničilo sledeče cilje: Prvič. Nadaljevanje in poglabljanje razvoja Kitajsko-ruskega celostnega strateškega partnerstva. Drugič. Zavzeto podpiranje razvoja in poglobitve konkretnega sodelovanja med državama, še posebej doseganje novih rezultatov in novega razvoja pri najpomembnejših projektih. Tretjič. Nadalje razširiti kulturno izmenjavo in sodelovanje. Četrtič. Koordinirano sodelovanje obeh strani pri pomembnih mednarodnih in regijskih vprašanjih, ter skupno ohranjanje svetovne stabilnosti in miru.

<Suggest To A Friend>
  <Print>