Home > News
Li Keqiang skupaj z latvijskim in madžarskim premierom na novinarski konferenci

2016-11-07

Predstavitev rezultatov petega srečanja med voditelji Kitajske in voditelji držav srednje in vzhodne Evrope

Časopis Renmin ribao, Riga, 5. novembra. (novinarja Wu Lejun in Guan Kejiang). Premier Li Keqiang je 5. novembra popoldan po lokalnem času v nacionalni knjižnici v Rigi skupaj z latvijskim premierom Kučinskisom in madžarskim premierom Orbanom stopil pred novinarje in jim predstavil rezultate petega srečanja voditeljev Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope.

Li Keqiang je izrazil mnenje, da se je tokratno srečanje odvilo v času, ko je okrevanje svetovne ekonomije šibko, naraščanje trgovinske izmenjave počasno, v globalnih in lokalnih kriznih žariščih pa prihaja do novih zapletenih preobratov. Tokratno srečanje zunanjemu svetu pošilja pozitivno sporočilo o pomembnosti ohranjanja svetovnega miru, stabilnosti, promocije svobodne trgovine, poenostavitvi investicij in pospeševanju globalizacije. Sodelovanje med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope je pravzaprav več regijsko sodelovanje med največjo svetovno državo v razvoju in evropskimi vzhajajočimi ekonomskimi entitetami, ki lahko koristi ohranjanju svetovnega trgovinskega sistema ter spodbujanju uravnoteženega in tolerantnega ekonomskega razvoja.

Li Keqiang je poudaril, da kitajski razvoj potrebuje mirno in stabilno mednarodno okolje. Sodelovanje med Kitajsko in državami centralne in vzhodne Evrope ne koristi le miru in stabilnosti centralne in vzhodne, ampak uravnoteženemu razvoju celotne Evrope. Kitajska konsistentno in močno podpira proces združevanja Evrope in bi zelo rada videla bogato in stabilno Evropo. Tako imenovano "sodelovanje 16+1"je sestavni del in koristno dopolnilo sodelovanja med Kitajsko in Evropo.

Li Keqiang je izpostavil, da se tako Kitajska kot države srednje in vzhodne Evrope nahajajo v procesu industrializacije in re-industrializacije. Kitajska iniciativa "en pas in ena pot" bi se lahko predvsem na področju proizvodnih kapacitet vzajemno povezala z razvojno strategijo držav srednje in vzhodne Evrope. Kitajska je po deset in več letih spodbujanja industrializacije na področju infrastrukture, opreme, industrijske proizvodnje in drugje, dosegla konkurenčnost na trgu in relativno visoko razmerje med kakovostjo in ceno. Prisotnost kitajske opreme pri izgradnji infrastrukture držav srednje in vzhodne Evrope bi lahko v precejšnji meri pripomogla k njihovemu razvoju, zadostila potrebam po re-industrializaciji in spodbudila povezanost in komunikacijo med lokalnimi območji. Obe strani lahko preko dobrega sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja dosežeta še večje vzajemne koristi, ki jih bo občutilo prebivalstvo vseh sedemnajstih držav, in tako ustvarita nov doprinos k mirnemu razvoju svetovnega gospodarstva.

Kučinskis je povedal, da je tokratno srečanje voditeljev obrodilo pozitivne sadove, ter da vse države srednje in vzhodne Evrope pričakujejo in se veselijo krepitve sodelovanja s Kitajsko. Povezava razvojnih strategij, konsenz o možnostih sodelovanja ter krepitev sodelovanja na področju prometa, financ, znanosti in tehnologije, kulture in drugih področjih. Istočasno lahko spodbujanje povezovanja izgradnje "enega pasu in ene poti" z evropskimi investicijskimi načrti stimulira uresničevanje razvoja še boljših odnosov med Evropo in Kitajsko.

Orban je izrazil prepričanje, da "sodelovanje 16+1" skladno z interesi držav srednje in vzhodne Evrope, hkrati pa odpira nova okna za razvoj odnosov med Evropo in Kitajsko. Madžarska je zelo vesela, da bo prevzela naslednje srečanje med voditelji Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope in zagotavlja, da bo le-to uspešno.

<Suggest To A Friend>
  <Print>