Home > News
Spletne zdravstvene storitve lahko pomagajo ohraniti Kitajsko zdravo

2016-11-16

Spletnih zdravstvenih storitev ne smemo niti apriorno zavračati niti brezpogojno sprejeti. Vztrajati je potrebno pri strogem upoštevanju kriterijev, hkrati pa iskati prostor za napredek.

Po tem, ko je bil uradno objavljen osnutek programa "Zdrava Kitajska 2030", so se v zadnjih dneh po celotni državi odvili kongresi naprednih in ustvarjalnih novih podjetji na temo "splet + zdravstvene storitve". Kako lahko program "Zdrava Kitajska" sede na ekspresni vlak mobilnega interneta in kako lahko zdravstvena oskrba celotne države vstopi na splet, je postalo praktično vprašanje, ki ga je potrebno urgentno razrešiti.

Moderne komunikacijske in spletne tehnologije ter pametna mobilna oprema spreminjajo smer razvoja zdravstvenih storitev in storitev povezanih z zdravstvom. V številnih državah so individualizirane zdravstvene storitve in natančno usmerjeno zdravljenje že postali splošni trendi. Tudi Kitajska javnost je začela posvečati pozornost "preventivni" in podarjati pomen zdravstvene administracije. Tradicionalne zdravstvene storitve vedno težje zadoščajo zahtevam javnosti.

V ozadju teh skrbi postajajo spletne zdravstvene storitve iz dneva v dan bolj pomemben element in nova prednost pri vzpostavljanju kitajskega zdravstvenega sistema, hkrati pa odpirajo tudi številna nova vprašanja in postavljajo nove izzive. Pri iskanju učinkovitega poslovnega modela so nekatera spletna zdravstvena podjetja zdrsnila v golo spletno oglaševanje in se s tem ne le oddaljila od osnovnega namena razvoja spletnih zdravstvenih storitev, ampak tudi izgubila del njegovih pomembnih prednosti. Hkrati postajajo različne spletne goljufije in prevare vedno bolj pogost pojav, zaradi katerega so se politike te že v osnovi nekoliko nepregledne industrije zaostrile, nadzor pa okrepil. To je povzročilo omejevanje prostora za inovacije. Kompleksnost reform na tem področju dobro ponazarja nedavni primer, ko so morali nadzorni organi zaustaviti sicer izredno popularni poskusni program spletne prodaje zdravil. Kako preprečiti, da bi obetavna industrija, popolnoma skladna s sodobnimi trendi, postala le žarek v temi, ki v trenutku izgine in zagotoviti njen trajnostni razvoj, je vredno temeljitega premisleka.

Razlogi za trenutno stisko prvenstveno ležijo v nejasnih stališčih. Julija lani so bile v "Predlogu Državnega sveta o spodbujanju 'splet +' storitev" definirane okvirne smernice spletnih zdravstvenih storitev. Zaradi nekaterih nasprotji, s katerimi se spletno in tradicionalno zdravstvo soočata v praksi, je v razvoju prišlo do ozkega grla in pogoste so razprave o tem, ali gre v resnici za koncept "splet + zdravstvene storitve" ali za koncept "zdravstvene storitve + splet". Kratkoročno gledano se zdi bolj realen in praktično izvedljiv koncept "zdravstvene storitve + splet", pri katerem prevladuje tradicionalno zdravstvo, spletne tehnologije pa mu nudijo zgolj oporo. A to nikakor ne ustreza osnovni ideji spletnih zdravstvenih storitev in jim ne more omogočati dolgoročnega razvoja, zato je potrebno čim prej popraviti odstopanja že v osnovni definiciji. V naslednjem koraku je potrebno začrtati jasne programe in nato stabilno napredovati proti konceptu "splet + zdravstvene storitve".

Spletno zdravstvo je industrija, ki spada med novo porajajoče se tehnologije. Če mu želimo zagotoviti soliden razvoj, je potrebno najprej odpraviti tehnične ovire in ne v celoti spreminjati poslovnega modela. Na primer: koliko je odprta in splošno dostopna spletna tehnologija skladna z monopoliziranim tržiščem zdravstvene oskrbe? Kako se lahko zdravstvene storitve temeljito uskladijo z informacijsko tehnologijo? Kako naj se odprto spletno zdravstvo poveže z zaprtim sistemom zdravstvenega varstva? Teh nekaj tehničnih vprašanj je še posebej ključnih. Poleg tega je potrebno izpopolniti široko infrastrukturno bazo in spletnemu zdravstvu s temeljito materialno osnovo omogočiti poln razvoj njegove funkcije redistribucije zdravstvene pomoči.

Spletno zdravstvo se seveda ne more oddaljiti od strateških odločitev vlade na področju znanosti in od stroge standardizacije. Po eni strani je potrebno izpopolniti uzakonitve politik in zdravnikom nuditi "nekoliko več svobode" ter tako sprostiti zdravniško oskrbo in paciente razbremeniti skrbi pri iskanju zdravstvenih storitev na spletu. Po drugi strani je potrebno zagotavljati strokovno usposobljenost, določitev odgovornosti, pregled nad informacijami, kontrolo nad cenami zdravstvenih storitev in podobne sistemske ukrepe. Hkrati je pri iskanju zdravstvene oskrbe preko spleta potrebno dvigniti sposobnost preventivne zaznave morebitnih tveganj, okrepiti sposobnost nadzora in preprečiti odtujitev ali pretirano odvisnost zdravstvene oskrbe od spleta.

Skratka, pomen spletnega zdravstva kot pomembne opore in pomoči pri vzpostavljanju zdrave Kitajske, ki ji trenutno še primanjkuje zdravstvenih storitev, je velikanski. Spletnih zdravstvenih storitev ne smemo niti apriorno zavračati niti jih ne moremo brezpogojno sprejeti. Vztrajati je potrebno pri strogem upoštevanju kriterijev, hkrati pa iskati prostor za napredek in tako stopiti po nekoliko posebni poti zdravja.

<Suggest To A Friend>
  <Print>