Home > News
Močan ekološki razvoj kitajske državne naftne družbe China National Offshore Oil Corporation

2016-11-18

Preskrba s čisto energijo, ustvarjalnost na področju varčnih tehnologij

(naslednji korak poglobitve reform državnih podjetji)

Bruto uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) presega osemdeset milijonov ton, kar z vidika varovanja okolja pomeni enako, kot če bi posadili 640 milijonov dreves. Pri kitajski državni naftni družbi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) uresničujejo koncepte ekološkega razvoja s čistimi viri energije, varčnim upravljanjem in vzpostavitvijo novih energetskih sistemov.

Intenzivno širjenje industrije zemeljskega plina je ena izmed glavnih značilnosti ekološkega razvoja naftne družbe CNOOC. Družba CNOOC, ki je največja kitajska in tretja največja svetovna trgovka z zemeljskim plinom, ladjo za ladjo transportira plin iz oceana na celino in tako neprestano nudi čisto obliko energije. Kot pionirka uvoza utekočinjenega zemeljskega plina, je imela družba CNOOC leta 2006 le en terminal za sprejem utekočinjenega zemeljskega plina v Guangdongu. Leta 2016 je bilo na Kitajskem že sedem najsodobnejših velikih terminalov za sprejem plina, med drugim v provincah Fujian in Hainan. Letni sprejem in raztovarjanje utekočinjenega zemeljskega plina družbe CNOOC presega 28 milijonov ton, trenutno pa družba posluje v oseminsedemdesetih mestih štiriindvajsetih provinc in administrativnih območjih celotne države.

Poleg uvoza utekočinjenega zemeljskega plina družba CNOOC z lastno proizvodnjo plina v Južnem kitajskem morju preskrbuje Hainan in Hong Kong. Največje kitajsko plinsko polje na morju "Yancheng 13 - 1" je v dvajsetih letih obratovanja provinci Hainan in Hong Kongu skupno priskrbelo že petdeset milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Omrežje za distribucijo zemeljskega plina iz Guangdonga se je iz delte reke Zhujiang (Biserna reka) že razširilo na hribovita območja severa province, kjer je plin kot nov glavni energetski vir nadomestil nafto in premog. Leta 2016 je bil uspešno zaključen glavni tok plinovoda v okrožju Shaoguan, s čimer je bil zaključen "zadnji kilometer" plinskega omrežja province Guangdong. V prihodnosti bo plin iz južnih terminalov Zhuhai LNG, Liwan haiqi in drugih transportiran proti severu province Guangdong, kjer bo zagotavljal varno in stabilno preskrbo s plinom.

Inovacije in izboljšave že dolgo poganjajo ekološki razvoj družbe CNOOC. V času "dvanajstega petletnega načrta" je družba CNOOC preko reform in prestrukturiranja svojih notranjih mehanizmov za dosego ciljev varčnosti, začela z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov, evalvacijo odgovornosti, rednimi kontrolami in standardizacijo varčevanja ter tako skupno prihranila 1,89 milijona ton standardnega premoga. Vzemimo za primer naftno polje Bohai, ki je preko sistema upravljanja z energetskimi viri, implementacijo varčnih tehnologij in z drugimi ukrepi leta 2015 prihranilo 14616 ton standardnega premoga in tako preseglo kvoto varčevanja določeno v "dvanajstem petletnem načrtu". Istočasno z izvajanjem varčnega upravljanja je podjetje nadalje izboljšalo tehnologije, s poudarkom na izkoristku odvečne toplote, izboljšavo električnih omrežji, celostnim izkoristkom spremljevalnih plinov in številnimi drugimi projekti. Samo naftno polje Bohai je v štirih letih recikliralo 470 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina.

Tudi varčevanje oziroma zmanjšanje porabe, ki so ga prinesle izboljšave rafinerij, je bilo deležno širokega prepoznanja. Na primer rafinerija Huizhou, kjer so z namestitvijo nove opreme ter z izboljšavo tehnoloških procesov in kontrolnih sistemov uspeli količino nafte porabljene za rafiniranje enega tona nafte zmanjšati na 59 kilogramov in se tako uvrstili na najvišji nivo v državi. V obdobju "dvanajstega petletnega načrta" je rafinerija Huizhou prihranila 124 tisoč ton standardnega premoga in s tem presegla z načrtom določene kvote.

Da bi vzpostavili nov sistem zelene energije družba CNOOC ni več samo naftna družba v pravem pomenu besede, saj so se že preusmerili tudi v fotovoltaiko, biomaso, vetrno energijo in številna druga nova področja energije. Njihovi projekti pokrivajo območja Fujiana, Xinjianga, Notranje Mongolije, Shandonga in druga. Poleg tega družba CNOOC posveča veliko pozornosti in neprestano promovira tudi raziskave na področju plinskih klatratov, energije valovanja in plimovanja, jedrskim elektrarnam na morju in drugim alternativnim virom energije. Med njimi je tudi "Poskusni projekt petsto kilovatne samostojne elektrarne na oceanu", ki s kombiniranim izkoriščanja energije plimovanja, vetra in sonca stabilno deluje že več kot 850 dni in je proizvedla že približno 103 tisoč kilovatnih ur električne energije.

<Suggest To A Friend>
  <Print>