Home > News
Povečanje moči delovanja Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC)

2016-11-21

Dogovori pekinškega vrha držav članic skupine APEC se izpeljujejo, na vrhu voditeljev držav G20 doseženi konsenzi, pa prejemajo vse širšo podporo. Ljudje verjamejo, da bo Kitajska spodbudila odločnost in moč delovanja vseh vključenih držav.

Predsednik Xi Jinping se bo med 19. in 20. novembrom udeležil štiriindvajsetega neuradnega srečanja voditeljev držav Skupine za azijsko-pacifiško sodelovanje (APEC) v perujski prestolnici Limi. Tokratno srečanje sovpada s petindvajseto obletnico priključitve Kitajske skupini APEC. V teh petindvajsetih letih je Kitajska neprestano poglabljala sodelovanje znotraj skupine APEC in postala ena izmed njenih najbolj pomembnih sil napredka.

Ob pogledu na zadnjih petindvajset let interakcije med Kitajsko in skupino APEC lahko opazimo tri pomembne prelomnice, ki potrebujejo nekaj dodatne pozornosti.

Leta 1991 je Kitajska postala uradna članica skupine APEC. Vstop v to skupino je pospešil proces kitajske integracije v azijsko-pacifiške in mednarodne sisteme. Kje pa se kažejo vplivi kitajskega vstopa v skupino APEC? Nekdanji avstralski ministrski predsednik Bob Hawke je odgovoril takole: kakršna koli organizacija ekonomskega sodelovanja na območju Azije in Pacifika "brez participacije Kitajske nima nikakršnega pomena".

Leta 2001 je Kitajska prvič gostila vrh skupine APEC. Deveto neuradno srečanje voditeljev skupine APEC se je takrat odvilo v Šanghaju. Za takratno Kitajsko je prevzemanje tega dogodka predstavljalo organizacijo največjega obsega na najvišjem nivoju vse od ustanovitve nove Kitajske (LRK). Po drugi strani pa je bila Kitajska zaradi tega znotraj skupine APEC deležna pozornosti, kot še nikoli prej. V poročilu avstralskega raziskovalnega centra skupine APEC piše: "Zgodba skupine APEC je zgodba sunkovitega vzpona Azije, danes pa predvsem zgodba sunkovitega vzpona Kitajske."

Leta 2014 je bila Kitajska ponovno na vrsti za gostitev srečanja voditeljev skupine APEC. Peking je postal prizorišče bleščečega in inovativnega srečanja, ki je predstavljalo most med preteklostjo in prihodnostjo. Na tem srečanju je bil začet proces vzpostavljanja prostotrgovinske cone azijsko-pacifiškega območja, nakazana je bila pot širitve inovativnosti in reform ter formuliran načrt vzajemnega sodelovanja in povezovanja v naslednjih desetih letih. Izvršni direktor sekretariata skupine APEC Alan Bollard je navdušeno povedal: "Prostotrgovinska cona Azije in Pacifika je prej predstavljala neuresničljive sanje, ki pa jih je Kitajska začela uresničevati."

Približajmo kamere in se nekoliko natančneje posvetimo azijsko-pacifiški prostotrgovinski coni. Po tem, ko je bilo leta 2006 doseženo soglasje o dolgoročni viziji vzpostavitve azijsko-pacifiške prostotrgovinske cone, se ta ideja dolga leta ni nikamor premaknila in na noben način ni uspela doseči občutnejšega napredka. Tako je bilo vse do leta 2014, ko so voditelji držav skupine APEC pod aktivnimi spodbudami s strani Kitajske ratificirali "Pekinški načrt vzpostavitve azijsko-pacifiške prostotrgovinske cone, promoviran s strani skupne APEC" in so se posamezna ekonomska telesa odločila začeti z raziskavami vprašanj skupne strategije vzpostavitve azijsko-pacifiške prostotrgovinske cone in na temeljih obstoječih prostotrgovinskih območji čim prej vzpostaviti prostotrgovinsko cono Azije in Pacifika. Od dolgoročne vizije je prostotrgovinska cona Azije in Pacifika danes že dosegla stopnjo, ko se izvršujejo pomembni koraki načrta, občuten pa je tudi napredek na področju raziskave strateških vprašanj njegove uresničitve. Obeti, da bodo voditelji na tokratnem srečanju v Limi podali predloge konkretnih politik, so zelo spodbudni. Vzpostavitev prostotrgovinske cone Azije in Pacifika bo integracijo regijskih ekonomskih celot dvignilo na povsem nov nivo in bo hkrati predstavljalo široke koristi za ekonomske entitete na obeh koncih pacifiškega oceana. V poročilu Odbora za pacifiško ekonomsko sodelovanje je bilo izpostavljeno, da bi uresničitev dogovora o vzpostavitvi azijsko-pacifiške prostotrgovinske cone pred letom 2025 svetovni ekonomiji prineslo "pogačo" vredno 2400 milijard (2,4 bilijona) ameriških dolarjev.

Posvetimo se še zgodovinskemu procesu pozitivnega kitajskega doprinosa pri razvoju azijsko-pacifiškega območja in skupne APEC zadnjih petindvajsetih let. Ko si natančneje pogledamo vsako posamezno dejanje, lahko hitro opazimo nekatere obrate v mnenjih mednarodne skupnosti glede kitajskega aktivnega udejstvovanja znotraj skupine APEC, ki je napredovalo od zaskrbljenosti k odobravanju, od odobravanja k polaganju upov ter od polaganja upov k pohvalam.

Petindvajset let gibanja v prostoru in času. Tako skupina APEC kot Kitajska sta doživeli spremembe na področju vpliva in moči: skupina APEC se je iz poganjka, ki je ravno prebil zemeljsko skorjo, razvila v mehanizem ekonomskega sodelovanja na območju Azije in Pacifika najvišjega razreda, najširše domene in največjega vpliva; Kitajska pa je iz začetne obstranske opazovalke odrasla v pomembno pobudnico in voditeljico procesa integracije ekonomskega sodelovanja na azijsko-pacifiškem območju. A poleg sprememb, so tudi stvari, ki se niso spremenile: enako kot pred petindvajsetimi leti skupina APEC še vedno ohranja vlogo voditeljice in koordinatorke, katere pomembna misija je promocija lokalnega in globalnega razvoja; Kitajska pa vztraja pri reformah in odpiranju navzven. Stremljenje k skupnemu razvoju in sodelovanju z obojestranskimi koristmi je še vedno enako močno kot na samem začetku. Na nedavnem vrhu voditeljev držav G20 v kitajskem mestu Hangzhou je bilo doseženo soglasje o spodbujanju rasti svetovne ekonomije, ki naj temelji na inovativnosti, vitalnosti, povezanosti in tolerantnosti. To soglasje je skladno z upi, ki jih Kitajska polaga v skupino APEC, o poglobitvi pragmatičnega sodelovanja in uresničitvi skupnih razvojnih ciljev vseh držav članic. Ne glede na to, znotraj katerega okvira ali na kateri platformi, Kitajska vseskozi preko lastnega razvoja spodbuja razvoj ostalih držav in tako za ekonomijo azijsko-pacifiškega območja, celo za ekonomijo celotnega sveta, predstavlja pomemben vir upanja in neke vrste katalizator.

Ne glede kako kratka je pot, nikoli ne bomo dosegli cilja, če ne naredimo prvega koraka; ne glede na to s kako majhnim problemom smo soočeni, ga ne bomo nikoli razrešili, če se ga ne bomo lotili. Dogovori pekinškega vrha držav članic skupine APEC se izpeljujejo, konsenzi, doseženi na vrhu voditeljev držav G20, pa prejemajo vse širšo podporo. Ob konferenci skupine APEC v Limi ljudje pričakujejo, da bo ta skupina postala znanilka, voditeljica in razširjevalka svetovnega in azijsko-pacifiškega sodelovanja. Ljudje verjamejo, da lahko vztrajanje Kitajske pri konceptu sodelovanja z vzajemnimi koristmi in pri promoviranju skupnosti usode celotnega človeštva vodi tudi druge države k odločnosti in večji moči delovanja.

<Suggest To A Friend>
  <Print>