Home > News
Potrebna je celostna in učinkovita zaščita zakonskih pravic žensk in otrok,Prizadevati si moramo zavzpostavitev novih oblik zavzemanja za ženske in otroke

2016-11-23

Li Keqiang je na šesti vsedržavni

delovni konferenci za ženske in otroke poudaril:

Tiskovna agencija Xinhua, Peking, 18. novembra. V Pekingu je bila sklicana šesta vsedržavna delovna konferenca za ženske in otroke. Konference se je udeležil tudi član Stalnega odbora Politbiroja Centralnega Komiteja Komunistične partije Kitajske in predsednik vlade Li Keqiang in imel govor.

Li Keqiang je povedal, da sta spoštovanje žensk in zaščita otrok pomembna pokazatelja civilizacijskega napredka družbe. Komunistična partija in vlada od nekdaj posvečata veliko pozornost delu na področjih, ki zadevajo vprašanja žensk in otrok. Od ustanovitve nove Kitajske, še posebej po uvedbi reform in odprtju zunanjemu svetu, so bili zaporedoma formulirani trije osnutki za uveljavitev napredka na področju zaščite otrok in žensk. Od osemnajstega državnega kongresa Komunistične partije Kitajske dalje je Centralni Komite s tovarišem Xi Jinpingom na čelu, vprašanja žensk in otrok postavlja na še bolj pomembno pozicijo. Zakonodaja, pravila in politike se neprestano izboljšujejo, dogajajo pa se tudi številni pomembni premiki. Zdravstveno stanje žensk in otrok se je bistveno izboljšalo, uspešno pa se zagotovlja tudi pravica do zaščite in izobraževanja. Najširše množice žensk so ob družbeno ekonomskem razvoju dosegle veličastne uspehe in se izkazale za vredne naziva "polovice neba". V novih okoliščinah je potrebno še naprej razvijati jedrne državne politike enakopravnosti med spoloma in princip prioritete otrok, ter tako še uspešneje razreševati obstoječa vprašanja neuravnoteženosti v razvoju žensk in otrok, ter druga vprašanja. Uskladitev družbeno gospodarskega razvoja z delom na področju žensk in otrok je potrebno dvigniti na še višji nivo.

Li Keqiang je izpostavil, da je potrebno spodbuditi uresničitev celostnega razvoja na področju skupnega ustvarjanja in skupnega uživanja plodov dela; odpraviti spolno diskriminacijo in doseči enako plačilo za enako delo; okrepiti delovno varstvo žensk, povišati tehnično izobraževanje in usposabljanje, omogočiti davčne olajšave in zakonsko podporo. S temi ukrepi bo okrepljena zaposlitev žensk in podjetništvo med ženskami ter vzpostavljena platforma za participacijo žensk v projektu "dvojnega ustvarjanja". Tako bo tudi ženskam omogočena kar najboljša uresničitev lastne inteligence, da bodo lahko ob ustvarjanju bogastva v celoti razvile svoj potencial. Povečati je potrebno vzgojo posebej nadarjenih žensk, povečati moč izbora najboljših ženskih kadrov ter povišati njihovo sposobnost in priložnosti za udeleževanje pri upravljanju družbeno ekonomskih zadev; omogočiti edinstveno funkcijo žensk v družinskem življenju ter vzgojiti in promovirati dobro družinsko okolje; dvigniti nivo zdravstvene oskrbe žensk in otrok ter še posebej veliko pozornost nameniti revnim, bolnim in ostarelim ženskam, materam samohranilkam in drugim ranljivim skupinam v posebej težkih okoliščinah, ter tako v njihova življenja vnesti več sreče.

Li Keqiang je rekel, da so tudi otroci narodnostna manjšina, ter prihodnost in upanje razvoja vsake države. Vztrajati je potrebno pri izobraževanju kot prednostni obliki otroškega razvoja; razvijati predšolsko vzgojo splošne koristi, osredotočati se na enakopravnost na področju izobraževanja in dvigniti njegovo kvaliteto; promovirati uravnotežen razvoj obveznega šolstva; povečati vložke za izobraževanje na območjih zahoda države in obmejnih območji, območji narodnostnih manjšin in najrevnejših območjih; še naprej širiti in povečevati usmerjenost univerz v vpisovanje novih študentov iz revnih območji; truditi se za vzpostavitev enakopravnih pogojev izobraževanja za otroke iz vseh družin; vztrajati pri prioritetni zdravstveni oskrbi otrok; izpopolniti mrežo zdravstvenih storitev za otroke in povečati število pediatričnega bolniškega osebja; pospešiti razrešitev vprašanj pomanjkanja pediatričnega kadra in pomanjkanja zdravil za otroke; osredotočiti se na ogrožanje zdravja otrok zaradi porodnih poškodb in bolezni zaradi nedohranjenosti oziroma slabe prehranjenosti; lotiti se še bolj natančno usmerjenih specifičnih ukrepov in rešitev; hkrati skrbeti za preventivo in omejevanjem poškodb otrok; vztrajati pri prednostnem zagotavljanju blaginje in dobrega počutja otrok; spodbujati prehod od modela popravljanja posledic k modelu zagotavljanja primerne splošne koristi; razširiti pokritost zagotavljanja otroške dobrobiti in spodbuditi celotno družbo k aktivni udeležbi in povečanju pomoči; še posebej močno se posvečati in skrbeti za sirote, invalidne otroke, otroke na ulicah, otroke, ki jih starši pustijo na podeželju in druge otroke v težkih okoliščinah; vsem otrokom zagotavljati telesno in psihično zdravje ter srečno odraščanje.

Li Keqiang je izpostavil, da morajo partijski komiteji in vlada na vseh nivojih visoko držati prapor socializma s kitajskimi posebnostmi, temeljito izvrševati ideje, ki jih v seriji pomembnih govorov izpostavlja generalni sekretar Xi Jinping, implementirati politike Centralnega Komiteja in državnega sveta ter še bolj okrepiti odgovornost, povečati politično podporo in finančne garancije za učinkovito razreševanje nekaterih težav in odpravljanje pomanjkljivih pogojev v razvoju otrok in žensk; poglobiti implementacijo zakonov, ki ščitijo interese žensk in otrok; vztrajati pri koordiniranem sodelovanju vlade, družbe in družine; zakonsko zaščititi pravice otrok in žensk; zlomiti in popolnoma zatreti nasilje, trgovino z ljudmi in druge kriminalne aktivnosti; skupinam in organizacijam državljanov omogočati vlogo vezi in mostu pri naboru najboljših ljudi, tehnologij in drugih virov pri skupnem razvoju na področju interesov žensk in otrok; okrepiti vpliv na javno mnenje, da bo ljubezen in spoštovanje žensk in otrok postala državna volja, ljudska želja in značilnost družbe.

Govor je imela tudi članica Stalnega odbora Politbiroja Centralnega Komiteja Komunistične partije Kitajske, podpredsednica vlade in predsednica Delovnega komiteja državnega sveta za ženske in otroke Liu Yandong, ki je vodila konferenco. V govoru je poudarila, da je potrebno pri uresničevanju temeljne državne politike enakopravnosti med spoloma, resno izvrševati politiko Centralnega komiteja in državnega sveta; osredotočiti se na izvrševanje najbolj izstopajočih vprašanj, povečati dobrobit ljudi, popraviti pomanjkljiva področja in okrepiti odpravljanje revščine; zaščititi zakonske pravice otrok in žensk in uspešno izvrševati politiko zaposlovanje žensk; zagotavljati zdravstveno oskrbo žensk in otrok in obvezno izobraževanje; skrbeti za otroke, ki ostanejo na podeželju, ko gredo starši na delo v mesta; skrbeti za socialno varstvo in blaginjo in poskrbeti da bodo javne usluge še bolj pravične. Ženske morajo okrepiti samostojnost, samospoštovanje, samozavest in se tako doseči kar najboljši razvoj lastnih potencialov v družbi. Spodbujati je potrebno zdravo odraščanje in prioritetni razvoj otrok ter v procesu razvoja udobnega življenja srednjega razreda spisati novo poglavje celostnega razvoja in sreče žensk in otrok.

Pred konferenco so se Li Keqiang in ostali vodilni tovariši in tovarišice srečali z udeleženimi predstavniki ter podelili nagrade naprednim kolektivom in posameznikom, ki se zavzemajo za izvrševanje vsedržavnega osnutka za razvoj žensk in otrok.

<Suggest To A Friend>
  <Print>