Home > News
Zeleni izdelki ne bodo več "pisani"

2016-12-09

Država podala predlog o poenotenju sistema standardov, potrjevanja verodostojnosti in označevanja

Tiskovna agencija Xinhua, Peking, 7. decembra. Glavna pisarna Državnega zbora je pred dnevi izdala “Predlog o vzpostavitvi poenotenja sistema standardov zelenih izdelkov, potrjevanja verodostojnosti in označevanja” (v nadaljevanju “predlog”). Takoj se bo začel izvajati tudi “vseobsegajoči program reformiranja sistema ekološke kulture”. Predlagajo, da se po “vzpostavitvi poenotenja sistema zelenih produktov”, ta sistem takoj uvede.

Po predlogu bodo do leta 2020 vzpostavili preliminiarni sistem znanosti. Poleg tega bodo začeli z združevanjem. Izboljšali bodo norme. Potrdili bodo poenoten sistem kriterijev zelenih produktov, potrjevanja verodostojnosti in označevanja. Uresničiti nameravajo sistem skupnih ciljev, ki bodo eni vrsti izdelkov določili enake standarde, enak seznam, enkratni pregled verodostojnosti in enako oznako.

Predlog objasni sedem glavnih nalog. Prva je poenotenje pomena zelenih produktov in metod vrednotenja. Znanost glede na teorijo o konceptu življenskega cikla določi vrednost zelenega izdelka v ključni fazi in osnovne norme. Potem se vzpostavijo ustrezne metode vrednotenja in sistem norm. Druga je poenotiti sistem standardov zelenih izdelkov, potrjevanja njihove verodostojnosti in označevanja. Treba je tudi razviti funkcijo in delovanje oddelkov zadolženih za to industrijo. Vzpostaviti tak sistem standardov, potrjevanja verodostojnosti in označevanja za zelene izdelke, ki bo ustrezal kitajski situaciji. Tretja naloga je narediti poenoten seznam norm vrednotenja zelenih izdelkov in narediti katalog verodostojnosti. Preverjanje zelenih izdelkov se izvaja glede na seznam standardov, s čimer se izognemo različnim vrednotenjem. Četrta je ustvariti dobavni mehanizem za po standardih ovrednotene zelene izdelke. Najprej izbrati izdelke, ki jih stranka lahko poje, obleče, uporablja, v njih stanuje, z njimi potuje in podobno. S pomočjo raziskave določiti zelene izdelke s standardno vrednostjo. Peta naloga je vzpostaviti sistem nadzora in preverbe potrjevanja trajnosti vseh zelenih izdelkov. Pospeševati vzpostavitev sistema zaupanja v zelene izdelke. Z uporabo številnih tehnologij izboljšati metode nadzora zelenih izdelkov. Vzpostaviti mehanizem vrednotenja norm večjih količin. Javno objavljati rezulate testiranj tržišča in družbenega nadzora. Šesta naloga je povečati zmožnost tehnoloških mehanizmov in vzpostaviti informacijsko platformo. Usposobiti posebni podporni inštitut, ki bo ocenjeval zelene izdelke. Vzpostaviti poenoteno informacijsko platformo zelenih izdelkov. Sedma naloga pa je spodbujanje mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj, ter se aktivno odzvati na ekološke omejitve trgovanja s tujino.

<Suggest To A Friend>
  <Print>