Home > News
Društvo kitajske politike načrtovanja rojstev: Leto 2030 Dela sposobnih ljudi bo 958 milijonov

2016-12-16

Li Hongmei

Ljudski časopis (Renmin ribao), Peking, 14. december. Štirinajstega je imelo Društvo kitajske politike načrtovanja rojstev osmo zasedanje vseh članov oziroma drugo generalno konferenco. Sekretar partijske skupine Društva kitajske politike načrtovanja rojstev in namestnik predsednika gospod Wang Peian je rekel, da je v fazi “trinajste petletke” celotno število delovne sile visoko. Breme vzgoje otrok je nekoliko lažje. Zmanjšalo se je število žensk, ki so v plodnem obdobju, posebno tistih, za katere je verjetnost rojstva največja. Čas, da uvedemo politiko dveh otrok, ne bi mogel biti bolj primeren. Leta 2015 je bilo ljudi od petnajstega do štiriinšestdesetega leta, ki so bili glede na starost primerni za delo, 1003 milijonov. Do leta 2030 bo to število 958 milijonov, do leta 2050 pa 827 milijonov.

Wang Peian pravi, da so imele razvite evropske države v letu 2015 skupaj 826 milijonov ljudi med petnajstim in štiriinšestdesetim letom, ki so bili sposobni za delo. Prej je stopnja kitajske delovne produktivnosti dosegala le osmino ameriške in evropskih razvitih držav. Napredek industrije in povečanje nove tehnologije je to razliko močno zmanjšalo.

Gospod je še povedal, da se je v enem letu zakon o politiki dveh otrok izvajal gladko. Množica ga je pozdravila, družba mu sledi. Rezultati politike se postopoma kažejo in sledijo pričakovanjem. V letu 2017 se bo Društvo kitajske politike načrtovanja rojstev osredotočilo na izvajanje vsedržavne politike dveh otrok. Šest glavnih nalog vključuje dobro izvajanje ozaveščanja, svetovanje o razmnoževanju in zdravju, predavanja o rojstvu in vzgoji, pomoč pri načrtovanju družine, varovanje pravic in koristi, pomoč migracijski populaciji.

<Suggest To A Friend>
  <Print>