Home > News
Izdano je bilo poročilo o zaposlovanju, ki je ena izmed prioritet premiera Li Keqianga:povprečna ocena je visoka, posamezna področja so močna

2016-12-14

V zadnjem poročilu izdanem s strani Ministrstva za človeške vire in socialno varstvo je navedeno, da je med januarjem in novembrom letos število novih zaposlitev v urbanih območjih Kitajske doseglo dvanajst milijonov in štiristo devetdeset tisoč.

"Spričevalo zaposlovanja" za leto 2016 je bleščeče. Prvič zato, ker je visoka "povprečna ocena". Obljuba o vzpostavitvi dodatnih desetih milijonov delovnih mest v letu 2ˇ0˝16, ki jo je ob letošnjih "dveh kongresih" (Vsedržavni ljudski kongres in Politična posvetovalna konferenc) podal premier Li Keqiang, ni bila le predčasno dosežena, ampak je bila dosežena z 124,9 odstotki! Če k temu prištejemo še naravni upad delovnih mest v istem obdobju za 3,34 milijona, je skupno število novih delovnih mest kar 15,49 milijonov.

"Zaposlitve so osnova za preživetje ljudi", "zaposlitve so ekonomski barometer in družbeni stabilizator" in druge izjave, je ob različnih priložnostih izrekel premier Li Keqiang. S tem je pokazal, da so zaposlitve ena izmed najpomembnejših prioritet, ter da je statistika zaposlitev enako pomembna kot drugi kazalci kitajskega ekonomskega razvoja, kot naprimer BDP, CPI (Consumer Price Index - Indeks cen življenjskih potrebščin ) in drugi.

Zaposlovanje že od samega začetka preveva osnovne koncepte politik trenutne vlade. V treh "Poročilih o delu vlade", objavljenih od njenega nastopa, je Li keqiang konsistentno poudarjal potrebo po ohranitvi odnosa medsebojnega vplivanja med zaposlitvami in stabilno rastjo. V času polemik med Kitajsko in Evropo v zvezi s proizvodnjo fotovoltaičnih panelov je še posebej izpostavljal, da ta industrija zaposluje štiristo tisoč ljudi. Ob letošnjem novem rekordu študentov, ki so zaključili univerzitetno in visokošolsko izobrazbo, je obiskal Ministrstva za človeške vire in socialno varstvo, ter preveril kakšne so razmere. Izpostavil je, da je potrebno stkati "gosto mrežo" zaposlitev, ki bo vključevala tako študente z visoko izobrazbo kot tudi delavce migrante iz podeželja.

Glede na pisanje v ameriški reviji Foreign Policy, bo vprašanje zaposlitev predstavljalo dolgoročni svetovni problem. Medtem ko globalna ekonomija doživlja korenite spremembe in je notranja ekonomija soočena s številnimi težavami, Kitajska že tretje leto zapored dosega povečanje novih delovnih mesta za več kot deset milijonov letno.

"Od kje pa bo prišlo teh deset milijonov delovnih mest?" so se spraševali v BBC-ju.

Odgovor se skriva v seriji pomembnih reformnih ukrepov tokratne vlade: decentralizacija in optimizacija javne uprave, reforma sistema trgovanja, odpiranje podjetji in ustvarjalnost ljudstva, ustvarjanje novih ekonomij in s tem nove kinetične energije.

Nadaljevanje z neprestanimi strukturnimi reformami na strani ponudbe je na trg sprostilo ogromno silo. Dnevno se na trgu pojavi več kot štirideset tisoč novih ponudnikov. Spodbude, ki so jih dobili ustvarjalci novih podjetji, niso le prinesle hitrega dobička, ampak so hkrati ustvarile veliko količino delovnih mest. Učinek se je pokazal takoj in v celoti odrazil besede premiera o "hitri spremenljivosti" zaposlitev.

Dejstvo je, da je Kitajska od leta 2014 dalje v treh letih ustvarila več kot dvanajst milijonov novih delovnih mest letno.

Omembe vredno je tudi dejstvo, da v prvih enajstih mesecih leta 2016 "spričevalo zaposlitev" ne dosega samo visoke skupne ocene, ampak tudi močna posamezna področja. Število ljudi, ki so izgubili zaposlitev in so se nato ponovno zaposlili dosega 5,11 milijonov, kar je 102,2 odstotka letnega cilja. Število težko zaposljivih ljudi, ki so pridobili zaposlitev, je doseglo 1,54 milijona oziroma 128,3 odstotke letnega cilja.

Tudi to odraža pomemben koncept "vizije zaposlitev" premiera Li Keqianga, ki se glasi: ohranjanje zaposlitev je tesno povezano z dobrobitjo in blaginjo ljudstva.

"Zaposlitve so osnova za preživetje ljudi (...) Okrepiti je potrebno pomoč pri zaposlitvi težko zaposljivih ljudi ter zagotoviti vsaj eno delovno mesto za družine, kjer trenutno ni zaposlen noben družinski član." je v "Poročilu o delu vlade" za leto 2014 zapisal premier. Na novinarski konferenci je nadalje pojasnil: "Brez zaposlitve ni prihodka. Tako je težko povečati družbeno bogastvo. V preteklosti sem govoril z družinami, kjer so brezposelni vsi člani. Če nihče v družini nima zaposlitve resnično ni nikakršne energije niti upanja."

Na spletni strani angleške revije Financial Times v kitajščini je bil objavljen komentar: "Če bi kazalnike stanja kitajske ekonomije obrnili od hitrosti ekonomske rasti k statistikam zaposlitve in blaginje ljudi, nas upadanje investicij in hitrosti ekonomske rasti ne bi tako zelo skrbelo."

"Če bo stabilno naraščanje zaposlitev, bo stabilna tudi generalna slika kitajske ekonomije. To je najsvetlejša točka kitajske ekonomije glede prihodnosti." Ta stavek, ki ga je izrekel premier Li Keqiang, ima zelo globok pomen.

<Suggest To A Friend>
  <Print>