Home > News
Presežek dodamo, primanjklaj odštejemo Regulacija kmetijske strukture se je odlično začela

2016-12-20

Gao Yuncai

Ljudski časopis, 19. decembra. Od zime do pomladi in od poletja do jeseni, na poti “pogumnega raziskovanja in previdnega dokazovanja” so v letošnjem letu rezultati regulacije kmetijske strukture Kitajske presegli pričakovanja. Porodni krči postopne kmetijske modernizacije so postopoma izginili. Regulacija kmetijske strukture se je odlično začela.

Regulacija kmetijske produktivnosti postala svetla točka

Regulacija strukture kmetijske ekonomije je temeljito zastavljena. Uravnavanje kmetijske produktivnosti je postala svetla točka. Glede na podatke državnega Urada za statistiko je v letu 2016 območje, kjer je posajena koruza, veliko 551 milijonov mujev (približno 36,73 miljonov hektarjev). To je za 20,39 milijonov mujev (približno 1,36 miljona hektarjev) manj kot leto prej, kar je 3.6 odstotno zmanjšanje. Takšno zmanjšanje je močno preseglo prvotni cilj, zastavljen v začetku leta, ki je predvideval zmanjšanje za 10 milijonov mujev (približno 666,67 tisoč hektarjev). Območje, kjer je posajena soja, obsega 108 milijonov mujev (7,2 milijona hektarjev), kar je za 10,46 milijonov mujev (približno 697,3 tisoč hektarjev) več kot leto prej, torej 10,7 odstotno povečanje. Ministrstvo za kmetijstvo predvideva, da se bo območje, kjer so posajene različne stročnice, povečalo za več kot 7 milijonov mujev (približno 466,7 tisoč hektarjev). Območje trave za krmo in silažne koruze pa se bo povečalo za več kot 6 milijonov mujev (400 tisoč hektarjev).

“Ko pride k nam jesen, je to polje kot morje ognjiča, tako lepo!” je rekel gospod Wang Yunliang, generalni direktor Zadruge modernih kmetijskih strojev v okraju Qinggang, ki spada pod mestno občino Suihua, ki je v provinci Heilongjiang. Upa, da bo med pomladnim sajenjem območje ognjiča iz 3600 mujev (240 hektarjev) povečal na 8000 mujev (približno 533,3 hektarjev). Koruzo bi rad iz 10 tisoč mujev (približno 666,67 tisoč hektarjev) zmanjšal na 3000 mujev (200 hektarjev). Jeseni ogromna polja svežih rož oberejo in jih takoj dajo v predelovalni obrat, kjer se lepota spremeni v bogastvo.

Na poskusnem območju v okraju jezera Dongting, kjer preiskujejo vpliv živinoreje na onesnaževanje voda, so že odstranili 7784 živali, ter počistili območja manjših ograd v skupni velikosti 44 tisoč mujev (približno 2933,3 hektarjev). Ob rekah, jezerih in morju se na veliko odstranjuje mreže in ograje. Glede na preliminarno statistiko, so v območjih fokusnih provinc odstranili 280 tisoč živali in 200 tisoč mujev (13,3 tisoč hektarjev) ograd. V provinci Zhejiang so se osredotočili na onesnaževanje z rastlinjaki z želvami, ki so jih začeli razvijati in popravljati. Odstranili so več kot 1,5 miljona kvadratnih metrov vodnih ograd na prostem in rastlinjakov z želvami.

Pospešeno spreminjanje kmetijskega načina proizvodnje

Glavna naloga pospešenega spreminjanja kmetijskega načina proizvodnje je preko napredka v kmetijstvu zagotoviti reformo njenih stranskih struktur. V letošnjem letu je bilo spreminjanje načinov proizvodnje zelo uspešno. Začela se je izvajati operacija ničnega dvigovanja uporabe gnojil in pesticidov po celi državi. Tehnologija merjenja količine gnojila na kvadratni meter se uporablja na območju velikem blizu 1600 milijonov mujev (približno 106,67 milijonov hektarjev). Območij spremenjenih v polja je več kot 800 milijonov mujev (približno 53,3 milijonov hektarjev). Območje, kjer uporabljajo organska gnojila, je veliko 380 milijonov mujev (približno 25,3 milijonov hektarjev). Z zelenimi gnojili se gnoji na območju velikem približno 48 milijonov mujev (3,2 milijone hektarjev). Odkar se je začela reforma se količina uporabe gnojila po celi državi prvič ni povečala, ponekod v nekaterih provincah se je količina celo zmanjšala.

Spreminjanje načina proizvodnje ima neverjetne rezultate. Letos je kontroliranih zelenih kmetijskih pomembnih pridelkov celotne države 25,2 odstotka, za 2,1 odstotek več kot prejšnje leto. Pridelki glavnih treh žitaric, ki so šli skozi posebno preverbo je 35,5 odstotkov, 2,8 odstotkov več kot prejšnje leto. Uporaba pesticidov je ostala povečini enaka, čeprav je zmanjševanje uporabe vedno pogostejše.

Način izrabe naravnih virov se usmerja v spremenjen način intenzivne ekonomizacije. Preko integracije do tehnologije varčevanja z vodo. Z vodo varčujejo pri pridelkih, agrikulturi, inženirstvu, itd. Preko različnih področij do skupnega napredka. Z medsebojno interakcijo zvišali delež uporabnih vodnih virov. Na severu, severozahodu in jugozahodu Kitajske je vzpostavljenih enajst kmetijskih območij z visokimi stardardi varčevanja z vodo, ki služijo kot vzor. Fokusni model prikazuje tehnologijo metode integracije vode in gnojila na območju velikem 21,6 tisoč mujev (1440 hektarjev). Na severu v osmih provincah razvijajo membrano, ki pokrije zemljo in zadržuje vlago. Ta model kmetijske tehnologije se širi. V Hebeiju se je razširil na območje veliko 17 milijonov mujev (1,13 milijonov hektarjev), kjer z varčevanjem vode gojijo pšenico.

Letos se je formalno začel poskus sistema kolobarjenja in počivanja na obdelovalnih površinah. Na severovzhodnih mrzlih področjih in severnih področjih kmetijskih in pašnih površin so kolobarjanje uvedli na površini 5 miljonov mujev (približno 333,3 tisoč hektarjev). Na območjih, kjer je podtalnica, kjer je onesnaženost s težkimi kovinami in kjer je okolje hudo degenerirano so začeli z načinom počivanja zemlje, ki skupaj obsega območje veliko 1,16 milijonov mujev (77,3 tisoč hektarjev). S pomočjo teh načinov se omogoči obdelovalnim površinam, da se regenerirajo. Prav tako pripomore k napredku okoljevarstva in ohranjanju izvirne vode. V morskih vodah nadaljujejo s prepovedmi, ki se tičejo rib glede na cilj “trikrat brez”, ki ladje s posebnimi korektivnimi kaznimi prisilijo k spremembam. S kaznimi se ustavlja uporabo “nevidnih ribjih mrež” in tej podobnih pripomočkov za ribarjenje. Ob obalnem območju različnih regij po celotni državi bodo odstranili 21 tisoč ilegalnih ribiških plovil in 900 tisoč mrež.

Transformacija kmetijstva države je kmalu po začetku že zelo uspešna. Ministrstvo za kmetijstvo je izrazilo, da je regulacija kmetijske strukture z zmanjšanjem in povečevanjem sinhrono napredovala. Glavna je stabilnost. Stabilnost se kaže v vplivu kmetijstva na državno ekonomijo in družbenem napredku. Glavna naloga kmetijstva je napredovanje v produktivnosti in zagotavljanje oskrbe. Zagotavljanje varnosti hrane je najbolj pomembno. Letos se je območje koruze, ki je zelo donosen pridelek, zelo zmanjšalo. Količina hrane še vedno dosega 615 milijonov ton, kar je največ v zgodovini.

<Suggest To A Friend>
  <Print>