Home > News
Letno poročilo o plačilih za leto 2016: spletna (mobilna) plačila dosegla enainsedemdeset odstotkov vseh plačil

2017-01-05

Leta 2016 je bilo registriranih že 450 milijonov uporabnikov storitve Alipay. Na podlagi izračunov in analize aktivnosti ogromnega števila uporabnikov so pri Alipayu, ki deluje pod okriljem družbe Ant Financial Services Group, četrtega januarja objavili celoletni seznam plačil.

Iz objavljenih izpiskov je jasno razvidno, da je mobilni internet postal pomemben del življenjskega sloga Kitajcev. Glavno skupino ljudi v tem novem valu predstavljata generaciji rojeni po letu 1980 in 1990. Med generacijo rojeno po letu 1980 povprečen znesek plačil na osebo presega sto dvajset tisoč kitajskih yuanov. Med generacijo rojeno po letu 1990 odstotek plačil prek spleta dosega že enaindevetdeset odstotkov.

Odstotek spletnih plačil dosega enainsedemdeset odstotkov vseh plačil

Iz letnega poročila Alipaya za leto 2016 je razvidno, da odstotek spletnih plačil dosega že enainsedemdeset odstotkov vseh plačil. Še leta 2015 so spletna plačila znašala petinšestdeset odstotkov vseh plačil. Vzpon spletnih in mobilnih plačil je v veliki meri povezan z novo navado plačevanja s telefoni tudi brez uporabe internetne povezave.

Med provincami se glede celoletne vsote plačil na prvo mesto uvršča Guangdong, kjer je bilo izvedenih šestnajst odstotkov skupne vsote vseh plačil. Nedaleč zadaj sta provinci Zhejiang in Jiangsu. Gledano z vidika plačil na osebo, njihova vsota v Šanghaju dosega povprečje 148 tisoč kitajskih yuanov, kar je ena in pol krat več kot leta 2015. Sledijo Zhejiang, Peking, Fujian in Jiangsu. V teh petih mestih in provincah v obmorskem pasu je povprečna vsota plačil na osebo že zakorakala v obdobje "sto tisoč" (kitajskih yuanov). Leta 2015 je ta znesek dosegal samo Šanghaj.

Med provincami v notranjosti države največji odstotek spletnih plačil z enaindevetdesetimi odstotki vseh plačil dosega Tibet. Sledita Qinghai in Gansu, ki daleč presegata odstotek obalnih provinc.

Tibet je pri odstotku spletnih plačil prednjačil že leta 2012. Danes so že vsa naselja pod administracijo Avtonomne pokrajine Tibet pokrita s signalom mobilnega omrežja. Tako prebivalci osamljenih in odmaknjenih vasi kot tudi pastirji na ogromnih območjih pašnikov lahko preko spletnega plačevanja opravijo nakupe življenjskih potrebščin. Iz letnega poročila, ki ga je objavil Alipay, je razvidno, da so prebivalci Tibeta leta 2016 povprečno opravili 16,7 polnitev računov na mobilnih telefonih.

Raznolikost povpraševanja: med ljudmi pomembno plačevanje in ekološki vidik

Ob dvigu blagostanja družbe postaja uravnoteženje dimenzij družbenih vrednot vedno bolj raznoliko. Alipay v očeh uporabnikov ni le nadomestek tekočega bančnega računa ampak tudi kreditni račun. Vse več uporabnikov začenja na spletu uporabljati storitve kreditnih plačil. Leta 2016 je znesek plačil preko storitve Huabei zhifu (Ant Financial's Pay-by-credit Service Huabei) dosegel tri milijarde in dvesto milijonov kitajskih yuanov, kar predstavlja 344 odstotno povečanje glede na leto 2015. Število uporabnikov storitve Jibei leiji se je povzpelo na dvanajst milijonov, vsota izposojenega denarja pa je dosegla tristo milijard kitajski yuanov.

Ob velikanskem povečanju obsega potrošnje uporabniki vse več pozornosti posvečajo tudi okolju. Avgusta 2016 je Alipay ustvaril aplikacijo "karbonski račun", preko katere lahko uporabniki preverijo, koliko so s svojim vedenjenem in ravnanjem zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida. Ko zmanjšanje doseže določeno vsoto, Alipay preko pogodbenega podjetja posadi mladiko čisto pravega, resničnega drevesa. Do danes je aplikacija dosegla zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida za tisoč ton, posajenih pa je bilo tudi petsto dvajset tisoč dreves.

Hkrati vse več in več Kitajcev hodi v svet. Število ljudi, ki so odšli na potovanje v tujino, je bilo leta 2016 za sto šestdeset odstotkov višje kot leto prej. Glede na statistiko Alipaya o plačilih preko meja Kitajske leta 2016, se kitajski državljani najraje odpravljajo po nakupih na naslednja območja in države (razvrščeno po vrstnem redu): Koreja, Hong Kong (Kitajska), Tajska, Macao (Kitajska), Tajvan (Kitajska), Japonska, Avstralija, Singapur, Nova Zelandija in Nemčija.

Istočasno s strmenjem k čim bolj udobnemu življenju postaja za Kitajce vse bolj in bolj pomembna tudi učinkovitost. Iz letnega poročila o plačilih Alipaya je razvidno, da je bilo leta 2016 več kot milijardo primerov uporabe javne storitve imenovane "Mesto na konicah prstov", kar je 218 odstotno povišanje glede na leto prej. To storitev nudi 357 mest po celotni državi, torej štiriinpetdeset odstotkov vseh mest. Storitev obsega: plačevanje elektrike, vode in zemeljskega plina; plačevanje glob ob prometnih prekrških; vozovnice za podzemno železnico in avtobuse; plačila z mobilnim telefonom itd.

Pri generacijah potrošnikov rojenih v osemdesetih in devetdesetih letih so se pojavile nekatere nove posebnosti: potovanje v tujino je eno izmed najpogostejših oblik potovanja. Leta 2016 je število uporabe storitve Hotspot v tujini med Kitajci naraslo za 171 odstotkov, izposoja avtomobilov pa za 110 odstotkov. Želja po višji kvaliteti življenja pri tej generaciji ljudi narašča. Leta 2016 je med generaciji rojeno v osemdesetih letih prišlo do devet odstotnega porasta aktivnosti na prostem in trinajst odstotnega upada nakupa zdravil in preparatov za ohranjanje zdravja. Poraba za ličenje in osebno nego je narasla za šestnajst odstotkov.

Razlike med mestnim in podeželskim prebivalstvom v generacijah rojenih v osemdesetih in devetdesetih letih se zmanjšujejo. Štirideset odstotkov uporabnikov storitve Jiebei družbe Ant Financial Service prihaja iz tretje in četrte linije mest in drugih območji. Sedaj lahko uživajo enake finančne storitve kot prebivalci velikih mest.

Ljudski dnevnik (Renmin ribao) 5. januar 2017

<Suggest To A Friend>
  <Print>