Home > News
Doseganje vključujočega razvoja - kitajski doprinos k stabilnosti svetovnega gospodarstva

2017-08-07

- svetovalka na Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske v Sloveniji Wu Dongmei

Med 27. in 29. junijem 2017 je v kitajskem mestu Dalian potekalo poletno srečanje Svetovnega ekonomskega foruma imenovano "poletni Davos". Osrednja tema srečanja se je imenovala "Uresničevanje vključujočega razvoja četrte industrijske revolucije", poudarek pa je bil na štirih temah: "širitev tehnologije namenjene ljudem", "vztrajanje pri inovativnosti", "ustvarjanje trajnostnih sistemov" in "odzivanje na geografske gospodarske spremembe". Odvilo se je preko dvesto ločenih razprav, osredotočenih na vplive in učinke četrte industrijske revolucije, na iskanje načinov za promocijo inovativnosti in na metode za doseganje vključujoče rasti. Podani so bili številni unikatni predlogi za uresničevanje trajnostnega razvoja svetovnega gospodarstva.

Zasedanja so podrobno obravnavala priložnosti in izzive nove industrijske revolucije. Kitajski premier Li Keqiang je na otvoritveni slovesnosti izpostavil, da tokratna industrijska revolucija temelji na globalnem gospodarstvu in svet spreminja s hitrostjo, obsegom in globino, kakršnim nismo bili priče še nikoli, zato gospodarstvom različnih držav nudi neusahljivo energijo za razvoj. V novi industrijski revoluciji je možnost uresničitve vključujočega razvoja višja, sprejemanje odločnih in učinkovitih ukrepov pa ključno. Tudi predsednik Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab meni, da bo četrta industrijska revolucija temeljito spremenila trenutno proizvodnjo, potrošnjo, komunikacije in življenjski slog.

Forum je ponovno potrdil svojo trdno podporo globalnemu razvoju. Premier Li Keqiang je poudaril, da mora promocija vključujočega razvoja ohranjati globalizacijo, ter se globalnemu gospodarstvu še bolje prilagajati in ga voditi . Ohranjati mora vpliv in veljavnost večstranskega sistema, promovirati trgovino ter svobodo in enostavnost investicij. Istočasno mora reformirati in izpopolnjevati mednarodna pravila trgovanja. Zagotavljati mora enakopravnost vseh držav, ki so del globalnega gospodarstva, na področjih moči, priložnosti in predpisov. Kitajska se bo aktivno vključevala v globalno vodenje in nenehno nudila svoje programske rešitve, da bodo plodovi razvoja služili celotnemu svetu.

Predstavljen je bil na vključujoči rasti temelječ razvoj na Kitajskem. Na ločenih zasedanjih je potekala obravnava in poglobljena izmenjava mnenj o sledečih ukrepih, s katerimi Kitajska spodbuja vključujoči razvoj: kitajske gospodarske reforme; "narejeno na Kitajskem 2025"; razvoj majhnih in srednjih podjetji; poenostavitev trgovine; storitve "svetovni splet plus" in druge. Premier Li Keqiang je izrazil dobrodošlico in željo, da bi na kitajskem tržišču nastopilo še več tujih tehnologij in opreme. Podjetja bodo imela na odprtem tržišču globalnega gospodarstva večjo izbiro, kar bo hkrati spodbuda kitajskim podjetjem za preoblikovanje in povišanje kvalitete proizvodov. Pojavile se bodo številne nove priložnosti na tržišču, tako za kitajska kot tuja podjetja. Kitajsko gospodarstvo tudi letos ohranja stabilen razvoj. Gospodarska rast je v prvem četrtletju dosegla 6.9 odstotkov, glavni gospodarski kazalci pa so tudi za drugo četrtletje ugodni. Delež, ki ga h gospodarski rasti doprinese potrošnja, se je povzpel na 64.6 odstotkov, dodana vrednost storitvene industrije pa se je povzpela na 51.1 odstotka bruto domačega proizvoda. Ti velikanski preobrati kažejo na občutno povišanje kvalitete kitajskega gospodarstva, kar predstavlja doprinos k stabilnejši in trajnejši gospodarski rasti. Kitajska bo vztrajala pri temeljnem načelu napredka z ohranjanjem stabilnosti, preko ključnega poudarka na strukturnih reformah na strani ponudbe. Spodbujala bo čim hitrejšo preobrazbo in dvig kvalitete kitajske ekonomije, krepila notranje sile razvoja in si v procesu gospodarske globalizacije in nove industrijske revolucije prizadevala za uresničitev vključujoče rasti. Kitajski razvoj je svetovna priložnost. Hitra kitajska gospodarska rast nudi trajno gonilno silo za stabilnost in rast globalnega gospodarstva. Premier Li Keqiang meni, da bo kitajska vključujoča rast ljudem prinesla boljše, bolj dostojno življenje, in omogočila še večjo vitalnost kitajskega gospodarstva in družbe. Z razlogom lahko verjamemo, da bo kitajska vključujoča rast prinesla še več priložnosti za gospodarski razvoj vseh držav sveta, tudi Slovenije.

<Suggest To A Friend>
  <Print>