Home > News
Kitajska z 19. kongresom komunistične partije vstopa v novo dobo

2017-11-14

Med osemnajstim in štiriindvajsetim oktobrom je v Pekingu potekal 19. kongres Komunistične partije Kitajske. Gre za zgodovinsko srečanje, ki si je zadalo pomembne naloge za prihodnost. Na kongresu je bilo povzeto in preučeno delo zadnjih petih leti in dosežena zgodovinska preobrazba. Korenito je bila analizirana tematika zgodovinske misije Komunistične partije Kitajske nove dobe ter izpostavljena misel in osnovna strategija socializma s kitajskimi posebnostmi nove dobe. Zastavljena sta bila cilja vsesplošne vzpostavitve družbe zmerne blaginje oziroma srednjega razreda in celostne izgradnje države modernega socializma. Podani so bili temelji za bodoči razvoj socializma s kitajskimi posebnostmi in za pomembne prihodnje projekte partije, ter začrtana smer nadaljnjega razvoja partije in države.

Komunistična partija Kitajske vse od kitajskega odpiranja zunanjemu svetu in izvedbe gospodarskih reform vodi celotno prebivalstvo različnih ljudstev k doseganju novih prebojev in napredku, saj neprestano spodbuja izvajanje pomembnih nalog socializma s kitajskimi posebnostmi. Še posebej po 18. kongresu Komunistične partije Kitajske pod trdnim vodstvom centralnega komiteja s tovarišem Xi Jinpingom na čelu celotna partija, država in pripadniki vseh kitajskih ljudstev združeno stremijo k doseganju novih zgodovinskih uspehov. Dosežene so bile zgodovinske spremembe in razrešene številne težave, katerih odprava je bila že dolgo časa neuspešna. Izvedeni so bili nekateri pomembni dogodki, ki so bili načrtovani že dolgo časa, a njihova izvedba v preteklosti ni bila uspešna. Glede na podatke Državnega statističnega urada Kitajske je kitajski BDP med letoma 2013 in 2016 letno naraščal za 7.2 odstotka, torej več kot je bilo v istem obdobju svetovno povprečje, ki je bilo pri 2.5 odstotkih, in več kot je znašala povprečna letna rast ekonomij v razvoju, ki je bila pri štirih odstotkih. Tudi zaposlovanje in cene dobrin so beležile stabilno rast. V štirih zaporednih letih od 2013 do 2016 je zaposlovanje v urbanih okoljih ohranjalo rast pri več kot trinajst milijonih novih zaposlitev letno. Raziskava v 31 velikih mestih je pokazala, da se je stopnja brezposelnosti ustalila pri okrog petih odstotkih. Tudi mednarodni vpliv Kitajske na svetovnem prizorišču se je občutno povečal. Leta 2016 je kitajski BDP zasedal približno petnajst odstotkov svetovnega BDP, kar je več kot tri odstotno povečanja glede na leto 2012. Kitajska tako suvereno zaseda drugo mesto na svetu. Med letoma 2013 in 2016 je kitajski prispevek h globalni gospodarski rasti v povprečju presegal trideset odstotkov, s čimer se Kitajska uvršča na prvo mesto v svetu. Generalni sekretar Xi Jinping je izpostavil, da je socializem s kitajskimi posebnostmi že vstopil v novo dobo in poudaril, da to pomeni vsakodnevno približevanje Kitajske osrednjemu mestu na svetovnem odru in neprestano povečevanje kitajskega doprinosa celotnemu človeštvu. Gre za novo in izjemno pomembno politično stališče, ki bo usmerjalo kitajski razvoj v prihodnosti. S tega vidika gledamo na prihodnost, ko bo Kitajska v celoti dosegla družbo zmerne blaginje in tako izpolnila cilje prve stote obletnice, ko bo leta 2021 praznovala ustanovitev Komunistične partije Kitajske. Istočasno bo začrtana nova pot celovite izgradnje moderne socialistične države in napredovanje proti ciljem druge stote obletnice, ko bo Kitajska leta 2049 praznovala ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Novo obdobje zahteva nove smernice in generalni sekretar Xi Jinping je napredovanje proti ciljem druge stote obletnice razdelil na dve fazi in tako začrtal strateški načrt. V prvi fazi, ki se bo odvijala med letoma 2020 in 2035, bo na temeljih družbe zmerne blaginje v nadaljnjih petnajst letih prizadevanj v največji meri uresničena socialistična modernizacija. V drugem obdobju med letom 2035 in sredino tega stoletja bo na temeljih realizacije socialistične modernizacije v nadaljnjih petnajst letih prizadevanj zgrajena močna, bogata, demokratična, harmonična, kulturna, lepa in sodobna socialistična država. Načrt celovite izgradnje socialistične države smo tako razdelili na kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno fazo. Na koordinatnem sistemu prostora in časa ter na koordinatnem sistemu Kitajske in sveta, smo začrtali edinstveno zgodovinsko smer, ki sledi kontinuiteti preteklosti in napoveduje prihodnost.

Prepričan sem, da uspešna izvedba 19. kongresa Komunistične partije Kitajske nima globokega pomena le za prihodnji razvoj Kitajske, ampak bo tudi ostalim državam sveta nudil referenco pri iskanju svoje poti razvoja. Skupnemu razvoju vseh držav bo ponudil moč, razrešitvi vprašanj celotnega človeštva pa bo nudil kitajsko modrost in kitajske načrte. Program, ki je bil začrtan na 19. kongresu Komunistične partije Kitajske bo omogočil še večji doprinos Kitajske k svetovnemu miru in svetovnemu razvoju.

Veleposlanik LRK v Sloveniji gospod Ye Hao

<Suggest To A Friend>
  <Print>