Home > News
Sodelovanje v okviru pobude 16 + 1 vliva novo energijo v kitajsko-slovenske odnose

2017-11-28

Pobuda 16 +1 je inovativen način prijateljskega povezovanja med Kitajsko in državami Vzhodne in Srednje Evrope. Po petih letih njene vzpostavitve se je omenjena pobuda s trudom Kitajske in šestnajstih evropskih držav širila in poglabljala. Vzpostavljena je bila celovita, široka in večplastna struktura sodelovanja. Preko spodbud in promocije s strani pobude 16 + 1 so se med Kitajsko in šestnajstimi evropskimi državami redno odvijali obojestranski obiski na visokem nivoju. Vzajemno politično zaupanje se je okrepilo, sodelovanje na številnih področjih je doseglo soliden napredek, neprestano se krepi tudi nov model partnerskih odnosov temelječ na vključujočem in odprtem razvoju ter vzajemnih koristih.

Slovenija, ki leži v osrčju Evrope in ob "enem pasu in eni poti", aktivno sodeluje v okviru pobude 16 +1 in je pomembna kitajska partnerica pri vzpostavitvi iniciative "enega pasu in ene poti". V zadnjih nekaj letih so bili preko vzpodbud s strani povezave 16 + 1 in iniciative "enega pasu in ene poti" v odnosih med Slovenijo in Kitajsko doseženi razveseljujoči uspehi na številnih področjih.

Kitajska in Slovenija sta se v zadnji petih letih neprestano zbliževali na področju obiskov na najvišjem nivoju in poglabljali medsebojno zaupanje. Kitajski predsednik Xi Jinping se je leta 2015 v Pekingu srečal s slovenskim ministrskim predsednikom Mirom Cerarjem. Številna so bila tudi njegova srečanja s kitajskim predsednikom vlade Li Keqiangom. Leta 2014 je Slovenijo obiskal podpredsednik kitajske vlade Wang Yang, letos pa član stalnega sveta politbiroja Komunistične partije Kitajske in podpredsednik kitajske vlade Zhang Gaoli ter posebni odposlanec Xi Jinpinga in sekretar Komisije za politične in pravne zadeve Meng Jianzhu. Danes se bodo kitajski in slovenski voditelji udeležili konference voditeljev držav 16 +1 v Budimpešti.

Na področju trgovine je bil v sodelovanju med Kitajsko in Slovenijo dosežen velik preskok, ki bo prebivalcem obeh držav prinesel dejanske koristi, Slovenija pa je postala največja kitajska partnerica na območju nekdanje Jugoslavije. Glede na kitajske statistične podatke je med letošnjim januarjem in septembrom izmenjava med državama dosegla že 2 351 000 000 ameriških dolarjev in je glede na enako obdobje lani zrasla za 17.29 odstotkov. Še posebej v zadnjih letih je bil dosežen preboj na področju trgovinskega sodelovanja večjega obsega. Kitajsko podjetje China Hi-Tech Group je z naložbo 16 270 000 evrov kupilo slovensko podjetje TAM Europe in pripadajočo tovarno. Podjetje Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic je z naložbo deset milijonov evrov pridobilo dvajset odstotkov delnic podjetja Elaphe, podjetji pa sta skupaj vložili dodatnih pet milijonov evrov v skupno podjetje na Kitajskem, kjer je zaključena že prva proizvodna linija. Kitajsko podjetje Sino GA Group in slovenski proizvajalec letal Pipistrel sta podpisala pogodbo o sodelovanju, ki določa, da slovenska stran nudi tehnologijo na Kitajskem pa se vzpostavi proizvodnja in prodaja. Podjetje Zhejiang Jinke Culture Industry je vložilo milijardo evrov v nakup celotnega podjetja Outfit 7. Kitajsko podejtje Agic Capital je za več kot sto milijonov evrov kupilo slovensko podjetje Fotona. Slovenska Krka je skupaj s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical skupno vložila 230 milijonov kitajskih juanov v ustanovitev skupnega podjetja na Kitajskem. Sodelovanje med Kitajsko in Slovenijo na področju trgovine neprestano rodi bogate sadove in bo obema državama in njenim prebivalcem prineslo konkretne koristi.

Pragmatično sodelovanje med Kitajsko in Slovenijo na vseh področjih zadnjih pet let stabilno napreduje. Državi sta na področju kulture, izobraževanja, znanosti in tehnologije, varovanja okolja, letalstva, turizma, medijev, možganskih trustov, športa in drugje neprestano širili in poglabljali sodelovanje z obojestranskimi koristmi. Svetleči so plodovi sodelovanja na področju strojništva, gozdarstva in kmetijstva. Vse tesnejši so odnosi na področju pravosodja, političnih strank in odnosi med regijami, ter še bolj živahne izmenjave med prebivalci obeh držav. Državi tako pri mednarodnih kot tudi pri lokalnih zadevah ohranjata dobre stike in se uspešno usklajujeta, s čimer postajajo odnos med državama vedno bolj bogati. Letos poteka petindvajseta obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama in tako v Peking kot v Ljubljani so se zvrstile številne slovesnosti, ki so še dodatno okrepile in spodbudile prijateljstvo med državama in njunim prebivalstvom.

Danes se bo v Budimpešti začelo šesto srečanje voditeljev pobude za sodelovanje med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope 16 +1, ki bo potekalo prav na peto obletnico njene vzpostavitve, kar daje dogodku poseben zgodovinski pomen. Voditelji in drugi predstavniki ljudstva Kitajske in ostalih držav pobude, vključno s Slovenijo, se bodo udeležili skupnega srečanja, se skupaj dogovarjali o prihodnjem razvoju in še jasneje izrisali načrt nadaljnje poglobitve prijateljskih odnosov med Kitajsko in šestnajstimi evropskimi državami. Prepričani smo, da bo uspešna izvedba srečanja prinesla dodatne priložnosti sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo na vseh področjih in v sodelovanje vlila dodatno energijo. Veselimo se sodelovanja med prebivalci obeh držav, ki bo doprineslo moč za vzpostavitev "enega pasu in ene poti", za kitajsko evropsko prijateljstvo, za sodelovanje 16 +1 in za dobrobit prebivalcev vseh vključenih držav.

<Suggest To A Friend>
  <Print>